Staatsauteursrecht cum annexis - Recencies

NBD-Biblion (december 2010)

'... Dit lijvige boek behandelt het spanningsveld tussen staatsauteursrecht en openbaarheid vanuit rechtshistorisch perspectief. De auteur, een uitgever en gereputeerd rechtshistoricus, beschrijft met grote precisie de problematiek gedurende enige eeuwen en eindigt zijn verhandeling met hedendaagse vraagstukken (bijvoorbeeld omtrent de exploitatie van wettendatabanken). Dit verzorgde boek is een rijke en unieke bron voor iedereen met interesse in het raakvlak tussen staats- en auteursrecht. Ook enkele andere landen en internationale ontwikkelingen komen aan bod. In de uitgebreide bijlagen zijn onder meer jurisprudentie en historisch relevante wetteksten opgenomen.'

SC - Wetten en Regels verklaard (Maurits van den Toorn, 27 oktober 2010)

'Wetten en regels zijn voor iedereen zonder al te veel moeite te raadplegen. Logisch, zeggen we nu, maar de openbaarheid van (bijna) alle overheidsbesluiten was lange tijd niet zo vanzelfsprekend, zo blijkt uit de studie naar staatsauteursrecht van uitgever en rechtshistoricus Chris Schriks. Vorsten en regeringen waren er vroeger helemaal niet van overtuigd dat iedereen 'zomaar' kennis moest kunnen nemen van hun beslissingen. Het kopijrecht of letterkundig eigendomsrecht stond ze daarbij ten dienste.'

Dr. Ludwig Fehr, was verbonden aan Europese octrooi-instellingen (21 juli 2010)

'Über dieses Buch, das ich mit Freude aufgeschlagen habe und das eine so enorme Menge an Informationen über das Staats-Autorenrecht enthält, kann ich vorerst nur ehrfürchtig staunen.'
'...Dabei wurde mir klar, dass 'lesen' nicht genügt, sondern dass ein gründliches Textstudium erforderlich ist...'.