Het Kopijrecht - Recencies

Uit MARE Leids Universitair Weekblad (nr. 17 januari 2004)

... Schriks zet in zijn omvangrijke studie de ontwikkelingen op het gebied van het kopijrecht in de belangrijkste landen van Europa achter elkaar. Dat levert interessant vergelijkingsmateriaal op. De nadruk in Schriks' proefschrift ligt echter op de ontwikkelingen in Nederland.

Uit AMI, Tijdschrift voor auteurs-, media - & informatierecht (nr. 5 september/oktober 2004). Bespreking van prof. mr. E.J. Dommering in 'Lessen uit de geschiedenis van het auteursrecht'.

... Als geheel is het een bijzondere uitgeversprestatie die wordt gepresenteerd als eerste in de door Walburg Pers en Kluwer gestarte reeks 'Meesters in de rechtsgeschiedenis'.
... Al met al is het door de rijkdom aan materiaal dat erin bijeen is gebracht een voor de historische bestudering van het auteursrecht in Nederland voortaan een onmisbaar boek. Het past ook in de expansieve ontwikkeling van de boekwetenschap die Nederland de laatste twintig jaar te zien geeft, die ook de aandacht verdient van de specialisten in het informatierecht.

Uit Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (verschijnt in 2005). Bespreking van Viola Heutger.

... Dieses Oeuvre wurde aus Begeisterung geschrieben und ist nicht nur das Werk einiger weniger Jahre. Es ist ein prächtiger Band geworden, den man immer wieder gerne in die Hände nimmt, zum Lesen oder einfach nur zum Blättern und zum Beschauen der Bilder, die sogar zum Schmunzeln einladen. Der herausgebende Verlag, Walburg Pers ist vor allem Römischrechtlern vertraut, da dort die niederländische Übersetzung des Corpus Iuris Civilis unter der Leitung von J. Spruit erschien.
... Das Verlagsrecht und das Verlagseigentum werden in dieser Dissertation von Kennerhand behandelt. Der Autor stellt die Buchhandelsgewohnheiten, die Privilegien, Bücher herausgeben zu dürfen, und das sich erst später entwickelnde Autorenrecht umfassend dar. Der Schwerpunkt liegt auf den historischen Entwicklungen in den Niederlanden und den entsprechenden globalen Entwicklungen in ausgewählten Ländern.
... Chris Schriks kommt aus dem Buchdruckerfach, das ist sowohl aus dem Inhalt als auch aus dem ansprechenden Layout sofort erkenntlich. Ein juristisches Thema hat er kulturhistorisch aufbereitet und so einer breiten Leserschaft zugänglich gemacht.
... Das Buch ist ein Lesevergnügen...

Uit Boekenspiegel Bespreking van Guido de Bruin.

... Het mooi uitgegeven encyclopedische werk met een sterk juridische inslag geeft alle wetten, besluiten, voorstellen en discussies uitvoerig weer; het kopijrecht van staatsstukken, schoolboeken en bijbels wordt apart behandeld.

Uit Informatie Professional (29 februari 2004).

... Schriks bestudeerde uitvoerig de handel en wandel van drukkers en boekverkopers gedurende vier eeuwen ten aanzien van de rechten op het uitgeven van boeken en prenten.

Uit Het Nederlandse Boek (juli 2004).

... Hoewel het om rechtsgeschiedenis gaat is deze studie zeker zo belangrijk voor de boekhistorie. Ook wat dit laatste betreft zeker een aanwinst.
... Wat mag worden opgemerkt is dat Schriks goed en onderhoudend schrijft zonder dat dit afdoet aan de wetenschappelijke pretentie (die ook waar wordt gemaakt) van dit boek.

Uit Nederlandse Staatscourant (7 mei 2004). Bespreking van Lex van Almelo.

... De auteur speelt met zijn werk in op de behoefte hoe het allemaal gekomen is en hoe het huidig recht zich heeft gevormd nu de materie van het auteursrecht steeds complexer wordt.
... De auteur ziet zijn werk dan ook terecht als naslagwerk.

Uit BMGN, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (dl. 120, afl. 2/2005). Bespreking van Els Stronks.

... dit is een grondige, brede studie van Schriks [...] naar het fenomeen kopijrecht zoals dat in de Republiek in de zestiende tot en met de negentiende eeuw bestond. Over het kopijrecht in de Republiek valt in dit boek veel te leren ... ... eerder een naslagwerk dan een leesboek. ... een informatief boek [...] met een grote hoeveelheid instructieve en verhelderende afbeeldingen. Rode draad in de geschiedenis is de vrijheid die drukkers/boekhandelaren in de Republiek hadden. In Het Kopijrecht tot de 19de eeuw schetst Schriks hiervan een interessant beeld...

Uit IKONER (Zweden), nr. 4, 2005. Bespreking van Karl-Erik Tallmo.

(Recensie is in het Zweeds te lezen via: Nisus)

Schriks gives an intriguing depiction of the diversified road leading up to the writing of these laws [the laws of 1817 and 1881], and he also accounts continuously for the debate about them and cites various judgments from noted authorities, such as the French jurist Augustin Charles Renouard or the German legal historian Ludwig Gieseke. Schriks is unbiased and indicates clearly when he submits a subjective opinion. In an epilogue he writes, for instance, that the freedom to contract is unequal, since it encourages a weaker part to transfer his rights to a stronger part. This is a remark that has great relevance, especially today, when copyright by many unfortunately is disregarded as something that only favours big media companies.

Schriks beskriver omsorgsfullt utvecklingen från bokprivilegier till copyright för bokhandlare/boktryckare och vidare fram till en mera modern rätt med upphovsmannen i centrum. Schriks beskriver på ett spännande sätt den brokiga vägen fram till dessa lagar, och han redogör också kontinuerligt för debatten kring dem och refererar omdömen från kända auktoriteter, t.ex. den franske juristen Augustin Charles Renouard och den tyske rättshistorikern Ludwig Gieseke. Schriks är mycket saklig och markerar tydligt när han kommer med en egen värderande kommentar. T.ex. skriver han i en epilog att avtalsfriheten är ojämlik, eftersom den uppmuntrar en ekonomiskt svagare part att överföra sina rättigheter på en starkare. Detta är en invändning som har stor giltighet inte minst idag, när många tyvärr avfärdar upphovsrätt som något som bara gynnar stora medieföretag.