Frederik Muller - Samenvatting

Baanbreker in de wereld van het boek

Aan de hand van bronnen uit de Bibliotheek van het Boekenvak beschrijft de auteur wie Frederik Muller nu eigenlijk was en wat hij heeft betekend voor het boekenvak, maar ook daarbuiten. Hoe hij in het boekenvak terechtkwam en hoe hij zich daar gedroeg. Hoe hij opereerde als koopman, antiquaar, veilinghouder, verzamelaar en samensteller van catalogi. Wie zijn relaties waren in het buitenland. Hoe hij uitgever werd, welke boeken hij uitgaf en hoe zijn bibliotheek uitgroeide tot een collectie die internationaal faam verwierf.

Als 'gebildeter Mensch' zette Frederik Muller de mens op een te hoge sokkel. Met brede gebaren, als de dirigent uit de 'Sturm und Drang'-periode of als solist in een negentiende-eeuwse opera, trachtte hij zijn toehoorders te bekeren. Ook zonder dwingende nationale en internationale wetgeving hoorden zedelijke normen en waarden te worden nageleefd, waardoor vanzelf een einde zou komen aan de nadruk en diefstal van de letterkundige eigendom van auteurs en hun uitgevers. Ook zijn gedachten over de letterkundige eigendom komen in deze biografische schets aan bod.