Frederik Muller - inhoudsopgave


1. Het testimonium

2. Herkomst – afkomst – toekomst

De vader
De zoon

3. In het boekenvak

Frederik (of Frits)
In de leer bij oom Johannes 1834-1840
Handelspartner Jacobus Radink 1840-1843
Frederiks huwelijken – Daatje Yntema (1816-1863) – Jansje Doyer (1827-1913)
Onvermoeibaar en volhardend
Mullers ‘klerken’
Correspondentie met vakgenoten
Fascinatie voor prijzen
Speurneus en sprokkelaar
Etaleur van ‘oude drukwerken’

4. Verzamelaar, bibliograaf, antiquaar, uitgever, veilinghouder

Auctionair/veilinghouder
Signatuur van veilingcatalogi
Collectioneur en antiquarius
De onderwerpen in antiquariaatscatalogi
Uitgever
Mullers fonds: ‘van wat voorbij kwam’
Drie meesterwerken: Pamfletten, Portretten en Historieplaten
De staat verwerft de Collectie historieplaten, zinneprenten en historiekaarten
Scribent, docent, profeet
Kunst in de boekhandel
Wars van obsceniteiten, maar ook opportunist
‘Erotisch’ pakpapier
Mullers ontboezemingen aan Kruseman

5. Op de bres voor het cultureel erfgoed

Genootschapsmens
Founding father van Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
Van het een kwam het ander
Uitgevers en boekverkopers in dienst van beschaving, cultuur en wetenschap
Mullers ervaringen in Nederlandse archieven
Victor de Stuers in het voetspoor van Frederik Muller
Pleidooi voor volksbibliotheken

6. Mullers protest tegen nadruk en illegitieme vertalingen

Mullers bibliotheek annex archief bron van informatie
Geschandvlekt bij de nakomelingschap
Drukkers, uitgevers, boekverkopers in nationale corporatie: de Vereeniging
De wet van 1817
Nadruk in het buitenland
Heimwee naar het verleden
Muller opposant, antagonist, polemist en protagonist
Bestuurder bij de Vereeniging
Niet Laurens Janszoon Coster, maar Gutenberg

7. Vereenigingsbibliotheek: Academie van boekwetenschap

Muller lid van de Vereeniging
Bibliotheek voor het boekenvak
Gegronde twijfel over de bijdrage van Jacob
De bibliotheek aan een zijden draad
Mullers opvolger: Louis D. Petit
Mullers aversie tegen een handelsschool voor boekverkopers

8. De Vereeniging als wetgever én rechter

Reuring door rechtspraak
Het Vereenigingsreglement
Hardnekkige inspanningen voor een nieuwe wet 1820-1860

9. Muller ontketent pennenstrijd over de nadruk 1856-1857

Muller als aanklager
Loman contra Muller
Kamerlid Sloet tot Oldhuis contra Muller
Nadrukkers ontmaskerd?
Mullers repliek
Muller krijgt Kruseman als bondgenoot
De lijst van nadrukkers deugt niet
Wel de dief, niet de heler…
Lomans weerwoord
Kirberger: vrijheid waar twijfel is
Kirberger verwijst naar Heemskerk
Maar blijft de daad niet allergoorst?
Geen lidmaatschap voor nadrukkers van uitheems werk?

10. In de ban van verdragen en wetsontwerpen

Nadruk en illegale vertalingen
Verdragen met Frankrijk, België en Spanje 1855 – 1858 – 1863
De ontwerp-wet van 1859 van de Vereeniging verdwijnt in de bureaula
Akademie van Wetenschappen op de bres voor de auteur 1862

11. Handelsbelangen gaan boven ethische normen

Vissen in vijvers van vogelvrij vreemdtalig proza
Een betwistbaar, maar hardnekkig monopolie
Protesten ten spijt, het monopolie houdt stand
Vereeniging neemt de rol van de gemeenten over 1857
Geen vertalingsregeling in de ontwerp-wet
Rumoer in Brussel 1858
De vertalingsregeling blijft status aparte
Vertalingsregeling bedreigt voortbestaan van de Vereeniging
Beperking van de duur van het vertalingsrecht 1867
Conflicterende belangen
De Vereeniging informeert regering en Staten-Generaal

12. Opnieuw verbeten strijd tussen Muller c.s. en zijn vakbroeders 1872-1874

Onmacht en frustraties
Voor- en tegenstanders opnieuw op de barricaden
Harde woorden over en weer
Muller ook tegen illegale vertalingen
Echo uit Duitsland
Duitse frustraties
Wurst wider Wurst – Brinkmans reactie
De staat staat op zijn strepen 1873
Geen steun voor een petitie van Muller 1876
De Vereeniging houdt stand
Applaus voor het wetsontwerp in 1877
Wet van 1881 – De ontknoping
Het kopijrecht exit
Naweeën: het vertalingsrecht blijft een struikelblok
Verbroedering – Veteranen van ‘De Langste Dag’

13. Slotwoord

14. Afkortingen

15. Noten

16. Bronnen

17. Register