Auteur

Dr. drs. C.F.J. Schriks (Chris) Helmond 1931

 • Uitgever-drukker, auteur, historicus.
 • Sinds 1946 werkzaam in de boekenbranche.
 • Mulo, avondstudies handelswetenschappen, journalistiek, typografie, uitgeverij.
 • Stichtte in 1961 Uitgeverij Walburg Pers te Zutphen. Directeur van 1961-1986, (gedelegeerd) commissaris tot 1999. Drukkerij in 1994 voortgezet als Walburg Druk bv. In 1999 is de uitgeverij als Uitgeversmaatschappij Walburg Pers bv voortgezet door Pieter Schriks.
 • Was van 1946-1958 werkzaam o.m. als administrateur, verslaggever,corrector, controller, directie-secretaris bij n.v. Boek- en Handelsdrukkerij 'Helmond' en tot 1961 als directeur van de Centrale Drukkerij n.v. en Boekbinderij Gebrs. Franken n.v., beide te Nijmegen.
 • Bekleedde bestuursfuncties in organen van de Federatie van werkgeversorganisaties in het boekdrukkersbedrijf en de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (KVB - Koninklijke Vereniging van het Boekenvak).
 • Voorzitter/bibliothecaris Bibliotheek Commissie van de Vereeniging voor het Boekenvak, Amsterdam (1985-2001).
 • Voorzitter Dr. P.A. Tiele Stichting, Amsterdam(1997-2003).
 • Als (gedelegeerd) commissaris verbonden geweest aan Uniepers b.v. te Abcoude, Atheneum Polak & Van Gennep b.v. te Amsterdam; de Europese Bibliotheek b.v. te Zaltbommel.
 • Onder zijn (mede)verantwoordelijkheid zijn circa 2500 titels uitgegeven.
 • Studeerde rechten aan de KUN (Nijmegen).
 • Promoveerde aan de UvL (Leiden) letteren/rechtsgeschiedenis (2004).
 • Bekleedde bestuursfuncties bij o.m. de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (KVB - Koninklijke Vereniging van het Boekenvak), was voorzitter/bibliothecaris van de Bibliotheek Commissie van de Vereeniging, voorzitter van de Dr. P. A. Tiele Stichting, alle te Amsterdam.
 • Lid van de Bibliotheekraad (1982-1983).
 • Bestuurslid, vice-voorzitter, voorzitter Stichting Wijnhuisfonds, Zutphen (1971-1996).
 • Commissaris, voorzitter van de Maatschappij voor Stadsherstel n.v. te Zutphen (1986-1993).
 • President van de Nederlandsche Tafelronde (1970/1971).
 • Oprichter Stichting Het Gezicht van Nederland die 60 tv-documentaires over dorpen en steden vervaardigde (uitgezonden door NOS/NCRV).
 • Oprichter van het Grafisch Museum te Zutphen.
 • Lid Studiecommissie Geschiedenis van het Auteursrecht van de Vereniging voor Auteursrecht.

Publicaties

 • Johan van der Woude, 70 jaar, liber amicorum. Zutphen, 1975.
 • Reis door Suriname (bewerking uit het Frans van P.J. Benoit, Voyage à Surinam, Brussel, 1839). Zutphen, 1980.
 • Zorg om het stadsbeeld, over monumentenzorg en de Stichting Wijnhuisfonds. Zutphen, 1982.
 • Neem nou papier...., kleine geschiedenis over papier. Zutphen, 1983, 4de druk 1990.
 • Presse-papier, verzameling zegswijzen over papier. Zutphen, 1983.
 • Het papier op de postzegel, kleine collectie postzegels. Zutphen, 1985.
 • De vervaardiging van Japans handpapier. Zutphen, 1985.
 • Nondeju, kleine roman over de periode 1938-1946. Amsterdam, 1986.
 • Werken van de Walburg Pers, catalogus van uitgegeven werken 1961-1986. Zutphen, 1986.
 • Geschiedenis van de Groote of Oranje Sociëteit. Zutphen, 1988.
 • Warnsveld. Tussen Flapschotel en Emjante, van Tutterieë naar Pieperij. Over het Warnsvelds gevoel. Gelderland in proza, poëzie en prenten. Arnhem, 1988.
 • Charles Gl. Behrens, biografisch portret van vormgever, tekenaar, schrijver. Zutphen, 1992.
 • Stadslied van Zutphen, t.g.v. 800-jarig bestaan van Zutphen. Zutphen, 1990.
 • Het Kopijrecht, 16de tot 19de eeuw, dissertatie. Zutphen, 2004.
 • Nondeju!, 54 impressies uit 1939-1954, sterk vermeerderde herdruk. Zutphen, 2004.
 • Staatsauteursrecht, cum annexis, Zutphen, 2010.
 • De rug gebogen, de kop omhoog (met Léon van der Hoeven), Zutphen, 2010.
 • Canon van het uitgevers- en auteursrecht 1450-1950, Deventer, 2011.
 • 250 Jaar Groote of Oranje Sociëteit, 1763-2013, Zutphen, 2013.
 • Frederik Muller 1817-1881. Baanbreker in de wereld van het boek, Zutphen, 2016.

Bijdragen in

 • Postscriptum, in: Brieven van Charles Behrens uit Arlabäcken. Zutphen, 1980.
 • Stil-leven en Moena Bene, in: Mr. Jan Jacob Roeters van Lennep, liber amicorum. Zutphen, 1981.
 • Equinox, in: Eerbetoon en vriendschap aan Johan van der Woude. Zutphen, 1981.
 • Inleiding, in: Sybille Merian, Metamorphosis Insectorum Surinamensium (Amsterdam, 1705). Replica Zutphen, 1982.
 • Taal én Teken, in: De taal der mensen, monumenten en archieven, liber amicorum voor E.J. van Ebbenhorst Tengbergen. Zutphen, 1983.
 • Sterke verhalen, overbelichte foto's, in: Ontmoetingen (2). Amsterdam, 1985.
 • Adipositas, een sprookje, in: Gedenkboek Tien Jaar Bibliotheekraad. Den Haag, 1986.
 • Zutphen, bij wijze van voorbeeld, in: De Stenen Droom, Zutphen, 1988.
 • Over historisch gevoel, in: Geschiedenis in Zutphen. Zutphen, 1988.
 • Woord vooraf/Preface, in: Koppermaandagprenten, verkenning van een Nederlandse grafische traditie. Den Haag, 1991.
 • De magische wereld van het boekenvak meet vier kilometer, in: Anton Koch herinnerd. Deventer, 1992.
 • Peerd, in: Ik wil een paard. Bussum, 1993/1998.
 • Nadruk, geoorloofd of diefstal. Frederik Muller en het letterkundig eigendomsrecht, in: Frederik Muller (1817-1881). Leven en Werken. Amsterdam, 1996.
 • De uitgever die Gods woord stal, in: Van pen tot laser. Amsterdam, 1996.
 • Met een kwartje de wereld rond op houthoudend courantdruk, in: De Boekenwereld. Amsterdam, 2002, nr. 6.
 • Zutphense Sociëteit: 250 jaar in de Achterhoek, Graafschappelijk en Gelders, in: Jaarboek Achterhoek en Liemers, nr. 37, Doetinchem, 2013.
 • 250 jaar Groote of Oranje Sociëteit. Portret van een illuster gezelschap 1763-2013, in: Zutphen, Tijdschrift over de historie van Zutphen en omgeving, 2013-2.
 • Frederik Muller en zijn 'Academie voor boekwetenschap', in: De Boekenwereld. Nijmegen, 2016, nr. 2.

Onder pseudoniem

 • Uitvallen, aforismen. Zutphen, 1980.
 • Tijdnijd, aforismen. Zutphen, 1982.
 • Ontij(d), aforismen. Zutphen, 1982.
 • Ballade van Pier Haesbeek, over de historie van papier. Zutphen, 1984.
 • Bijdrage, in: 'Zutphen in Quadrant'. Zutphen, 1985.

Vertaald in het Duits

 • Papier beispielsweise. Willich, BRD, 1986.
 • Papier auf Briefmarken. Willich, BRD, 1988.

In voorbereiding

 • Walburg Pers, belevenissen van een uitgever.